Cassatiezaken

vb_kopbeeld1 (1)

Cassatiezaken

 

 

Bent u na een veroordeling in hoger beroep van mening dat u ten onrechte bent veroordeeld? In strafzaken is de laatste mogelijkheid die u hebt, in cassatie gaan bij de Hoge Raad. De Hoge Raad beoordeelt vervolgens of het gerechtshof het recht goed heeft uitgelegd en toegepast op uw zaak. Als dat niet het geval is, zal de Hoge Raad oordelen dat de zaak opnieuw moet worden bekeken. De Hoge Raad kijkt zelf namelijk niet naar de feiten en zal dus ook niet beoordelen of de feiten correct zijn vastgesteld. Dit is een strikt onderscheid dat cassatie tot een ingewikkeld onderdeel van het strafrecht maakt, waar lang niet alle strafrechtadvocaten in gespecialiseerd zijn. Als u een cassatieadvocaat zoekt voor uw strafzaak, kunt u bij Van Boom Advocaten terecht bij mr. J.C. Reisinger. Mr. Reisinger heeft jarenlange ervaring met procederen bij de Hoge Raad; hij heeft daar zelfs gepleit en opgetreden in de eerste ‘prejudiciële’ procedure op grond van art. 553 e.v. Sv (zie hieronder).

 

 

Daarnaast kunnen zich andere bijzondere omstandigheden voordoen die aantonen dat u ten onrechte bent veroordeeld. Bijvoorbeeld doordat zich achteraf iets heeft voorgedaan, waaruit uw onschuld alsnog blijkt en waar de rechter geen rekening mee heeft gehouden. Dan is het mogelijk dat u vraagt om uw strafzaak opnieuw te bekijken. Zo’n procedure heet een “herziening” loopt via de Hoge Raad. Een verzoek voor zo’n procedure zal aan zeer specifieke eisen moeten voldoen. Ons kantoor kan met u meekijken naar uw zaak om te bekijken of een herziening mogelijk is en kans van slagen heeft.

 

 

Enkele zaken uit de jarenlange ervaring van ons kantoor in cassatieprocedures:

 

Onze reactie op de conclusie van de Procureur-Generaal in de zaak Vlierbes (EncroChat-cassatie):

Reactie op conclusie PG inz. Vlierbes (EncroChat-cassatie)