ISD (Inrichting Stelselmatige Daders)

vb_kopbeeld1 (1)

ISD (Inrichting Stelselmatige Daders)

 

Indien u vaker veroordeeld bent voor strafbare feiten, is het mogelijk dat de rechter u de maatregel Inrichting Stelselmatige Daders oplegt. Dit wordt kortweg de “ISD-maatregel” genoemd en staat in art. 38m van het Wetboek van Strafrecht. Als deze maatregel wordt opgelegd, betekent dit dat u tot twee jaren vastgehouden kan worden, in een kliniek of zelfs in de gevangenis. Zodoende kan zelfs een (relatief) kleine zaak tot een (zeer) forse tijd detentie leiden.

 

Om tot oplegging van de ISD-maatregel te komen, stelt de wet echter strenge eisen. Juist omdat het een maatregel is van lange duur, moet namelijk zorgvuldig worden bekeken of oplegging van deze maatregel gerechtvaardigd is. Zo moet tenminste sprake zijn van drie eerdere veroordelingen of strafbeschikkingen die definitief zijn en moet het nieuwe feit zijn begaan nadat die veroordelingen of strafbeschikkingen ten uitvoer zijn gelegd. Verder moet sprake zijn van een recidiverisico en moet de veiligheid van personen of goederen in het spel zijn. Bij deze procedure die kan leiden tot opleggen van de ISD-maatregel is het dus van belang dat u adequaat wordt bijgestaan door een advocaat. De advocaten van Van Boom Advocaten kunnen u daarbij helpen.

 

Op het moment dat de ISD-maatregel u eenmaal is opgelegd, bestaat bovendien de mogelijkheid om deze tussentijds te laten toetsen op grond van art. 6:6:14 van het Wetboek van Strafvordering. Dit moment wordt door de rechter bepaald of kan (na zes maanden) door u worden aangevraagd. De rechter beoordeelt bij die toetsing of het noodzakelijk is dat de ISD-maatregel moet worden voortgezet. Ook bij die procedure kunt u zich laten bijstaan door een advocaat van ons kantoor.

 

Een zaak waarin deze procedure tot succes heeft geleid is bijvoorbeeld bij de rechtbank Midden-Nederland geweest ECLI:NL:RBMNE:2019:3337. In die zaak werd de ISD-maatregel beëindigd.