Levensdelicten en geweldszaken

vb_kopbeeld1 (1)

Levensdelicten en geweldszaken  


Van Boom advocaten verleent veelvuldig rechtsbijstand in zaken waarin iemand wordt verdacht van een geweldsdelict. Geweldsdelicten nemen een groot deel van het strafrecht in en verschilt van vernieling, openlijke geweldpleging en mishandeling tot zware mishandeling met zwaar letsel of de dood als gevolg en moord of doodslag. Als de politie of justitie u als verdachte van zo’n feit ziet, is het van groot belang om te weten wat uw rechten en plichten zijn. De verschillende advocaten van ons kantoor hebben jarenlange ervaring met dit soort zaken en kunnen u zodoende uitstekend adviseren.


Een aantal veelvoorkomende geweldsdelicten zijn:


1.  Levensdelicten: moord/ doodslag

2.  Mishandeling

3.  Openlijke geweldpleging

4.  Vernieling


Levensdelicten: Moord/ doodslag


Als u verdacht wordt van (een poging tot) moord of doodslag, is dat vanzelfsprekend een zeer ingrijpende zaak voor alle betrokken partijen. Er staat zeer veel op het spel en er spelen veel emoties. Bij een veroordeling voor moord kan een rechter zelfs de zwaarste straf opleggen die we in Nederland kennen: levenslang. Het is daarom van groot belang dat u vanaf het begin af aan rechtsbijstand krijgt van een gespecialiseerde strafrechtadvocaat.


Moord- en doodslagzaken zijn vaak behoorlijk ingewikkeld. Zo is veel te doen over de juridische vraag: wanneer is sprake van moord en wanneer is sprake van doodslag? Daarnaast spelen meestal nog  veel meer ingewikkelde feiten een grote rol over allerlei soort forensisch bewijs (denk aan DNA-onderzoek, lijkschouwing in verband met onder andere de doodsoorzaak, psychologische/ psychiatrische rapportages, telecomdata etc…). In moordzaken zal om die reden vaak een rol zijn weggelegd voor deskundigen op deze verschillende gebieden om te oordelen over onderwerpen als de waarde en de bewijskracht van het bewijs, het causale verband en de toerekeningsvatbaarheid of ontoerekeningsvatbaarheid (in het kader van TBS).


Ons kantoor heeft door de jaren heen in tal van moord- en doodslagzaken verdachten bijgestaan en daardoor veel technische en forensische expertise opgedaan. Zo heeft mr. Reisinger bijvoorbeeld een blog geschreven over DNA-bewijs. We weten de weg naar deskundigen goed te vinden en kunnen deze inschakelen op het moment dat dat nodig is en in het belang is van uw zaak. Daarnaast heeft ons kantoor ervaring met de omgang met de media (bijvoorbeeld in de zogeheten “Puttense Moordzaak”). Een ander voorbeeld is een cold case waarin onze advocaten mr. R.D.A. van Boom en mr. J.C. Reisinger, met succes, hebben opgetreden; zie rechtspraak en de blog die zij schreven voor het SDU. Of een zaak bij de Rechtbank Midden-Nederland waarin enige forensische deskundigheid bij de verdediging van wezenlijk belang bleek.


Daarnaast kunnen geweldszaken ook verbonden zijn met andere verdenkingen van strafbare feiten, bijvoorbeeld verdenkingen van lidmaatschap aan een criminele organisatie of het plegen van andere drugsgerelateerde feiten. In zulke zogeheten “mega-onderzoeken” is verstand van zaken  op meerdere terreinen, onontbeerlijk. Te denken valt aan het grootschalige liquidatieonderzoek Marengo waarin ons kantoor rechtsbijstand verleent. Een aantal andere moord- en doodslagzaken waarin advocaten van ons kantoor hebben opgetreden:(Zware) mishandeling en  bedreiging


Een veelvoorkomend geweldsfeit is mishandeling. Hier valt het onderscheid te maken tussen zware mishandeling en “gewone” mishandeling en kan variëren van een enkele klap tot het toebrengen van letsel met mogelijk zelfs wapens. Het verschil bij mishandeling is daarom vaak afhankelijk van de ernst van het lichamelijk letsel dat het gevolg is van de mishandeling.


Bij een veroordeling voor zware mishandeling kunnen zware straffen worden opgelegd. In ieder geval zal een gespecialiseerde advocaat u goed weten te adviseren. Die kan u het advies geven om te zwijgen, maar u ook vertellen of u een beroep kunt doen op bijvoorbeeld zelfverdediging, ook weel “noodweer” of “noodweerexces” genoemd.


Enkele voorbeelden van zaken waarin ons kantoor rechtsbijstand heeft verleend in mishandelingszaken:Openlijke geweldpleging en wederspannigheid


Een verdenking van openlijke geweldpleging gaat vaak om situaties in het uitgaansleven of bij evenementen. Als het voor de politie en justitie niet precies duidelijk is wie geweld heeft gebruikt, wordt nogal eens de beschuldiging van openlijke geweldpleging gebruikt. Het openbaar ministerie verdenkt u er dan eigenlijk van deel te hebben uitgemaakt van een groep die geweld heeft gebruikt. Juist in die situaties komt het veel voor dat u zelf niet degene bent geweest die iets heeft gedaan. Indien u dus bent gedagvaard voor openlijke geweldpleging is het zeer verstandig om daar een advocaat over te raadplegen die is gespecialiseerd in strafzaken.


Een verdenking van wederspannigheid komt voor als iemand zich bijvoorbeeld verzet tegen zijn aanhouding door een politieagent. Zoals bijvoorbeeld het geval was in de zaak ECLI:NL:RBMNE:2014:3031. In deze zaak is onze cliënt uiteindelijk vrijgesproken van zware mishandeling en bedreiging met de dood of zware mishandeling bij zijn verzet tegen een agent na aanhouding wegens openbare dronkenschap. Ook staan wij verdachten van voetbalgeweld bij, zoals met succes in één van de zaken uit de Bekerfinale tussen Feyenoord en FC Utrecht (ECLI:NL:RBROT:2018:4450).


Vernieling


Vernieling is een meer bijzondere vorm van geweld, namelijk het gebruik van geweld tegen goederen. Dit is meestal een minder ingrijpende verdenking zijn, waarbij u normaal gesproken uitgenodigd zal worden door de officier van justitie voor een TOM-zitting, taakstrafzitting of OM-zitting om de zaak buiten de rechter om af te doen met een strafbeschikking of transactie.


Hoewel de straffen niet zo hoog zijn als bij de andere vormen van geweld tegen personen, betekent een strafbeschikking of veroordeling wel dat dit strafbare feit op uw justitiële documentatie komt, ook wel bekend met de term dat u een “strafblad” krijgt. Dat kan weer van invloed zijn op een latere aanvraag van een verklaring omtrent gedrag en kan zelfs de reden zijn dat zo’n aanvraag wordt afgewezen. Daarom is het voor uw toekomst van belang dat u voor dit soort zaken overleg hebt met een gespecialiseerde strafrechtadvocaat. Ook al zijn de verdenkingen niet zo ernstig, de gevolgen kunnen dat dus wel zijn! En ook in dit kleine soort zaken kunnen wij winst voor u halen, zoals bijvoorbeeld: ECLI:NL:RBZUT:2009:BK6132 (vrijspraak vernieling).