Fundamentele mensenrechten

vb_kopbeeld1 (1)

Fundamentele mensenrechten


Indien u meent dat uw mensenrechten worden geschonden en u bent in Nederland uitgeprocedeerd, dan is het onder omstandigheden mogelijk om daar internationaal over door te procederen bij het Europese Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg. Dit is vaak specialistische materie waarbij het van groot belang is om een deskundige advocaat te raadplegen die u hierbij goed kan adviseren. Van Boom Advocaten kan u daarbij helpen als het gaat om strafzaken. Dit zijn veelal principiële zaken waarin in Nederland (op “nationaal niveau”) tot aan de Hoge Raad is geprocedeerd en waar het gaat om fundamentele mensenrechten zoals:


 • Het recht op leven
 • Het verbod van marteling
 • Het recht op vrijheid
 • Het recht op een eerlijk proces
  • Het recht op een advocaat
  • Het recht op onpartijdige rechters
  • Het recht op een tolk
  • Het recht op een proces in redelijke termijn
  • Het recht op processtukken
 • Het recht op privacy (privéleven, familieleven en gezinsleven)
 • Het recht op vrijheid van gedachte en godsdienst
 • Het recht op vrijheid van meningsuiting
 • Het verbod op discriminatie
 • Het recht op eerbiediging van eigendom


Met klachten over (grove) inbreuken op deze rechten kunt u zich dus wenden tot het Europese Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg. Zoals gezegd is het verstandig om bij dit soort zaken rechtsbijstand van een gespecialiseerde advocaat te vragen en overleg te hebben over de verschillende bijzondere aspecten die een zaak bij het Europese Hof kent. Bij Van Boom Advocaten kunt u hiervoor terecht bij mr. J.C. Reisinger. Hij heeft ervaring in procederen bij het EHRM. Zaken waarin hij met succes heeft geprocedeerd tegen de Nederlandse Staat betreffen:Daarnaast kunnen de fundamentele mensenrechten een grote rol spelen in uw strafzaak in Nederland. Zo is door ons kantoor succesvol verweer gevoerd met betrekking tot dit soort onderwerpen, bijvoorbeeld: