Mw. Mr. C.A. Chanier

Carlijne Chanier is strafrechtelijk afgestudeerd aan de Universiteit Utrecht. Binnen haar master heeft zij deelgenomen aan het honoursprogramma en heeft zij haar master Strafrecht cum laude behaald. Tijdens haar studie heeft zij praktijkervaring opgedaan bij een gerenommeerd strafrechtkantoor in Amsterdam. Tevens is zij gedurende haar studie actief geweest bij het JSG (Juridisch Spreekuur Gedetineerden), alwaar zij binnen penitentiaire inrichtingen juridisch advies heeft verleend aan gedetineerden. Vanuit hier is de ambitie ontstaan om zich hard te maken voor de belangen van cliënt.

 

Sinds januari 2020 is mr. Chanier werkzaam als advocaat bij Van Boom Advocaten. Mr. Chanier richt zich (hoofdzakelijk) op commune strafzaken. Daarnaast kan zij u tevens bijstaan in bestuursrechtelijke kwesties, zoals onder meer in procedures omtrent afwijzing van een Verklaring Omtrent het Gedrag (Dienst Justis).

 

Contact: cchanier@vanboomadvocaten.nl of 06-14392493