Mr. J.C. Reisinger

justusreisinger

Justus Reisinger treedt als advocaat op in hoofdzakelijk (commune) strafzaken. In deze zaken staat hij uitsluitend verdachten bij die terecht moeten staan bij een rechtbank of gerechtshof, of adviseert hij in het voortraject. Zo heeft hij als advocaat opgetreden en geadviseerd in verschillende (bekende) moordzaken, in grote drugszaken (in georganiseerd verband/ met verdenkingen van criminele organisaties) en in grootschalige ontnemings- en witwasonderzoeken. Daarnaast procedeert hij met regelmaat in strafzaken bij de Hoge Raad. Als het moet, procedeert hij zelfs door tot bij het Europese Hof voor de Rechten van de Mens op het moment dat verdachten zijn uitgeprocedeerd in Nederland en als burgers een zaak willen beginnen tegen met name overheidsinstellingen in principiële kwesties.

 

Mr. Reisinger is sinds 2014 als advocaat werkzaam bij Van Boom Advocaten. Hij is lid van de volgende specialisatieverenigingen: de Nederlandse Vereniging van Jonge Strafrechtadvocaten (NVJSA) en de European Criminal Bar Association (ECBA). Voordat hij als advocaat werkzaam was, heeft hij zijn rechtenstudie aan de Universiteit Utrecht afgerond. Daar heeft hij achtereenvolgens de honoursopleidingen van het Utrecht Law College en het Excellent Mastertracé (in de specialisatie strafrecht) met succes heeft doorlopen. In het bijzonder heeft hij zich toen gespecialiseerd in het onderwerp getuigenverhoren, waarover hij heeft gepubliceerd in het Nederlands Juristenblad en in het praktijkgerichte tijdschrift “Strafblad”. Justus Reisinger levert ook nu nog geregeld een inhoudelijke bijdrage aan Sdu Uitgevers in de vorm van een blog over het strafrecht en de strafrechtspraktijk, bijvoorbeeld over de onderwerpen: het recht op een eerlijk proces in ontnemingszaken, het recht op actieve verhoorbijstand, het uitvoeren van tegenonderzoek of (het bewijs van) alternatieve scenario's. Zodoende kan mr. Reisinger naast zijn praktijkervaring, steunen op brede, inhoudelijke kennis van het nationale en internationale (straf)recht.

 

 

Contact: jreisinger@vanboomadvocaten.nl of 06-83667506.