Mr. J.C. Reisinger

justusreisinger

Justus Reisinger treedt als advocaat op in hoofdzakelijk (commune) strafzaken. In deze zaken staat hij uitsluitend verdachten bij die terecht moeten staan bij een rechtbank of gerechtshof, of adviseert hij in het voortraject. Zo heeft hij als advocaat opgetreden en geadviseerd in verschillende (bekende) moordzaken, in grote drugszaken (in georganiseerd verband/ met verdenkingen van deelname aan criminele organisaties) en in grootschalige ontnemings- en witwasonderzoeken. Daarnaast procedeert hij met regelmaat in strafzaken bij de Hoge Raad. Als het moet, procedeert hij zelfs door tot bij het Europese Hof voor de Rechten van de Mens op het moment dat verdachten zijn uitgeprocedeerd in Nederland en als burgers een zaak willen beginnen tegen met name overheidsinstellingen in principiële kwesties.

 

Mr. Reisinger staat bij de Nederlandse Orde van Advocaten ingeschreven op de specialisatie strafrecht. Op grond van deze registratie is hij verplicht elk (kalender)jaar tien opleidingspunten te behalen op dat geregistreerde hoofdrechtsgebied. Voorts is hij aangesloten bij de volgende specialisatieverenigingen op het gebied van strafrecht: de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten (NVSA) en de Vereniging Cassatieadvocaten Strafrecht (VCAS). Vanuit zijn specialisatie publiceert hij ook met enige regelmaat in juridische vakbladen of levert hij bijdragen via blogs. Daarbij richt hij zich in het bijzonder op bewijsrechtelijke aspecten (te denken valt aan: DNA-bewijs, zwijgrecht en getuigenverklaringen). Zie bijvoorbeeld de onderwerpen over het recht op een eerlijk proces in ontnemingszaken, het recht op actieve verhoorbijstand, het uitvoeren van tegenonderzoek of (het bewijs van) alternatieve scenario's.

 

Contact: jreisinger@vanboomadvocaten.nl of 06-83667506.