Mr. J.C. Reisinger

justusreisinger

Justus Reisinger voert een praktijk die bestaat uit het procederen in strafzaken. Hij staat verdachten bij in commune (jeugd)strafzaken bij rechtbank en gerechtshoven. Zo heeft hij onder andere als advocaat opgetreden in verschillende (bekende) moordzaken, in grote drugszaken (in georganiseerd verband/ met verdenkingen van een criminele organisaties) en in grootschalige ontnemings- en witwasonderzoeken. Daarnaast procedeert hij met regelmaat in strafrechtelijke procedures bij de Hoge Raad en bij het Europese Hof voor de Rechten van de Mens op het moment dat verdachten zijn uitgeprocedeerd in Nederland of ten behoeve van principiële zaken en argumenten.

 

Mr. Reisinger is sinds 2014 als advocaat werkzaam bij Van Boom Advocaten. Hij is lid van de volgende specialisatieverenigingen: de Nederlandse Vereniging van Jonge Strafrechtadvocaten (NVJSA) en de European Criminal Bar Association (ECBA). Voordat hij als advocaat werkzaam was, heeft hij zijn rechtenstudie aan de Universiteit Utrecht afgerond. Daar heeft hij achtereenvolgens de honoursopleidingen van het Utrecht Law College en het Excellent Mastertracé (in de specialisatie strafrecht) met succes heeft doorlopen. In het bijzonder heeft hij zich toen gespecialiseerd in het onderwerp getuigenverhoren, waarover hij heeft gepubliceerd in het Nederlands Juristenblad en in het praktijkgerichte tijdschrift “Strafblad”. Justus Reisinger levert ook nu nog geregeld een inhoudelijke bijdrage aan Sdu Uitgevers in de vorm van een blog over het strafrecht en de strafrechtspraktijk, bijvoorbeeld over de onderwerpen: het recht op een eerlijk proces in ontnemingszaken, het recht op actieve verhoorbijstand, het uitvoeren van tegenonderzoek of (het bewijs van) alternatieve scenario's. Zodoende kan mr. Reisinger naast zijn praktijkervaring, steunen op brede, inhoudelijke kennis van het nationale en internationale (straf)recht.

 

 

Contact: jreisinger@vanboomadvocaten.nl of 06-83667506.