Mr. W.C. den Daas

willemdendaasWillem den Daas is gespecialiseerd in het strafrecht en heeft een jarenlange ervaring.

 

U kunt hierbij denken aan uiteenlopende zaken, zoals levens-, geweld- en vermogensdelicten, verdovende middelen, rijden onder invloed e.d.. Hierbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen betalende en "pro-deo" zaken.

 

 

Contact: wdendaas@vanboomadvocaten.nl

 

Mr. Den Daas is niet in dienst bij Van Boom Advocaten B.V. doch werkt uitsluitend voor zijn besloten vennootschap W.C. den Daas Advocaat en Procureur B.V..

 

Van Boom Advocaten is een samenwerkingsverband tussen Van Boom Advocaten B.V. en W.C. den Daas Advocaat en Procureur B.V., alle twee ingeschreven in het handelsregister te Utrecht, welke entiteiten altijd afzonderlijk dus nimmer gezamenlijk opdrachtnemer c.q. opdrachtgever zijn van de werkzaamheden, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Alleen de entiteit die opdrachtnemer c.q. opdrachtgever is van de werkzaamheden kan in voorkomend geval aansprakelijk worden gesteld, altijd met inachtneming van hetgeen in de ‘Algemene voorwaarden’ is bepaald. Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval onder de eigen beroepsaansprakelijkheidsverzekering van de entiteit wordt uitbetaald.