Verkeersdelicten

vb_kopbeeld1 (1)

Verkeersdelicten

 

Een ongeluk zit vaak in een klein hoekje. En dat maakt dat juist deelnemers aan het verkeer extra kwetsbaar zijn: het kan een ieder overkomen. U kunt een aanrijding veroorzaken, een snelheidsovertreding begaan, rijden onder invloed of uw rijbewijs kan worden ingenomen. Bij verkeerszaken bent u bij Van Boom Advocaten aan het juiste adres.

 

Verkeersovertredingen

 

De meest bekende verkeersovertredingen zijn waarschijnlijk de snelheidsovertreding en het rijden onder invloed (art. 8 WVW). Deze overtredingen kunnen echter grote gevolgen hebben en lopen niet altijd af met een sisser. Hoewel vele overtredingen met een (administratieve) boete worden afgedaan (via het CJIB), kunt u in sommige gevallen te maken krijgen met Justitie.

 

Snelheidsovertredingen van meer dan 30 kilometer per uur worden geregistreerd en worden strafrechtelijk afgedaan. Een straf kan bijvoorbeeld bestaan uit een geldboete, maar ook een (onvoorwaardelijke) ontzegging van de rijbevoegdheid is een mogelijkheid. In extreme gevallen kan zelfs het voertuig waarmee de snelheidsovertreding is begaan door de politie in beslag worden genomen. In dat geval kunt u contact met ons opnemen, zodat wij een klaagschrift voor u kunnen indienen bij de rechtbank en om teruggave van het voertuig kunnen vragen. Ook uw rijbewijs kan worden ingevorderd. Krijgt u een oproep voor een zitting of een dagvaarding? Wij adviseren u graag en staan u zo nodig bij ter zitting.

 

Rijden onder invloed (art. 8 WVW) is ook een bekende overtreding. Dit is het geval wanneer men een voertuig bestuurt, terwijl men onder invloed is van alcohol of andere middelen welke de rijvaardigheid kunnen verminderen. De grens voor alcoholgebruik is gesteld op maximaal 220 µg/l voor ervaren bestuurders en slechts 88 µg/l voor beginnende bestuurders en wordt (in eerste instantie) getest met behulp van een ademanalyse. Medewerking aan dit onderzoek is verplicht, weigering aan een alcoholonderzoek is een afzonderlijk strafbaar feit (art. 163 WVW). Een van onze advocaten kan samen met u bekijken of alle regels omtrent het alcoholonderzoek zijn nageleefd.

 

Indien u moet voorkomen, zal de hoogte van uw straf afhangen van de hoogte van het alcoholpromillage en de vraag of u (binnen vijf jaar) al eerder bent veroordeeld voor hetzelfde feit. Veelal zal er een boete worden opgelegd, maar de officier van justitie kan de rechtbank ook vragen een (voorwaardelijke of onvoorwaardelijke) rijontzegging op te leggen. Van Boom Advocaten kan u hierin uiteraard bijstaan.

 

Het veroorzaken van gevaar of hinder op de weg is verboden (art. 5 WVW). Of in dit soort gevallen daadwerkelijk sprake is van een strafbare overtreding, zal moeten blijken uit de omstandigheden van het geval. Het te snel rijden of inhalen van overig verkeer is wellicht niet altijd wenselijk, maar er is pas sprake van een overtreding als dit gedrag gevaar of hinder met zich meebrengt. Het door rood rijden op een rustige weg, midden in de nacht levert niet per definitie gevaar op. Wanneer men dit op klaarlichte dag zou doen op een onoverzichtelijk kruispunt waar ook voetgangers oversteken, kan dit een overtreding van art. 5 WVW met zich meebrengen. Indien u vervolgt wordt voor een dergelijke overtreding, is het goed om contact met ons op te nemen. Juist omdat iedere zaak anders is en de omstandigheden een grote rol spelen, kunnen onze advocaten u hierover adviseren.

 

Ook het doorrijden na een ongeval is strafbaar, wanneer hierdoor een ander komt te overlijden of wanneer schade of letsel is toegebracht (art. 7 WVW). Na een aanrijding mag men de plaats van het ongeval niet verlaten, totdat er een behoorlijke gelegenheid is geweest tot vaststelling van de identiteit en die van het betreffende voertuig. U kunt strafvervolging eventueel nog voorkomen door u binnen 12 uren na het ongeval te melden bij de politie. Wanneer u toch wordt vervolgd door het Openbaar Ministerie kunt u contact met ons opnemen.

 


Rijbewijs ingevorderd

 

Op grond van de Wegenverkeerswet (WVW) kan uw rijbewijs worden ingevorderd indien sprake is van het (ernstig) in gevaar brengen van de veiligheid op de weg. Hiervan is bijvoorbeeld sprake bij:

 

  • een verdenking van het rijden onder invloed van alcohol (promillage van meer dan 570 microgram voor een ervaren bestuurder en 350 microgram voor een beginnende bestuurder, bestuurder zonder rijbewijs en bestuurder met een alcoholslotprogramma);
  • een verdenking van het rijden onder invloed (andere middelen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden, zoals medicijnen of drugs);
  • weigering uw medewerking te verlenen aan een alcoholonderzoek;
  • verdenking van de overschrijding de maximumsnelheid met meer dan vijftig kilometer en na staande houding (meer dan dertig kilometer per uur voor een bromfiets);
  • een verkeersongeval en het vermoeden dat de bestuurder niet juist heeft gehandeld dan wel fouten heeft gemaakt.

 

Na invordering dient de politie uw rijbewijs binnen drie dagen naar de officier van justitie te sturen. Die moet vervolgens binnen 10 dagen beslissen of uw rijbewijs terug mag of voor een langere periode zal worden ingehouden. Binnen deze periode kunt u uiteraard contact opnemen met ons kantoor. Een van onze advocaten kan u adviseren en bijstaan in de communicatie met het CVOM en de officier van justitie.

 

Teruggave van het rijbewijs betekent niet per definitie dat de zaak is afgerond. Het is een voorlopige beslissing van de officier van justitie, in afwachting van de beslissing van de rechter. U kunt nog steeds een oproep ontvangen voor taakstrafzitting (TOM-zitting) of een dagvaarding voor de rechter. Mocht dit het geval zijn, kunt u dit zo spoedig mogelijk laten weten. Onze advocaten kunnen het dossier voor u opvragen en samen met u de mogelijkheden bespreken.

 

Indien de officier van justitie besluit het rijbewijs langer in te houden, krijgt u hiervan schriftelijk bericht. In deze brief kunt u lezen hoeveel maanden uw rijbewijs zal worden ingehouden en op welke datum de inhouding zal eindigen. Tegen deze verdere inhouding kunnen wij een klaagschrift voor u indienen. Dit is een verzoek aan de rechtbank om een (voorlopige) teruggave, bijvoorbeeld omdat u uw rijbewijs nodig heeft in verband met persoonlijke omstandigheden (werk, opleiding, medisch). Indien het klaagschrift gegrond wordt verklaard, kunt u uw rijbewijs op hele korte termijn laten opsturen of afhalen bij het Openbaar Ministerie.

 

Aanrijding of ongeval

 

Als u betrokken raakt bij een (ernstige) aanrijding of ongeval zal er in bepaalde gevallen naast materiële schade ook sprake kunnen zijn van verwondingen. Een slachtoffer kan (ernstig) gewond raken of zelfs komen te overlijden. U kunt vanaf dat moment als verdachte worden aangemerkt in het onderzoek van de politie. Wij raden u aan om in dat geval zo spoedig mogelijk contact met ons op te nemen, teneinde u te kunnen adviseren over de gang van zaken en uw procespositie.

 

Indien u vervolgd wordt wegens het veroorzaken van een ongeval met lichamelijk letsel of dood door schuld tot gevolg (genoemd in art. 6 WVW), kunt u door de officier van justitie worden gedagvaard. Van schuld kan sprake zijn als u roekeloos heeft gereden of aanmerkelijk onvoorzichtig rijgedrag heeft vertoond. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer voorrangsregels zijn overtreden, te hard is gereden, door rood is gereden of indien verdovende middelen in het spel zijn.

 

Mocht u betrokken zijn bij een aanrijding of ongeval kunt u te allen tijde contact opnemen met een van onze medewerkers voor advies en nodigen wij u graag uit voor een (gratis) eerste gesprek. In dit gesprek kunnen wij bespreken welke mogelijkheden wij hebben en waarin wij u kunnen bijstaan. Het is een ernstige beschuldiging ingevuld met juridische begrippen (zoals ‘schuld’ en ‘roekeloosheid’). Het is van groot belang dat u zich laat bijstaan door een gespecialiseerde advocaat.