Zedenzaken

vb_kopbeeld1 (1)

Zedenzaken

Zedenzaken typeren zich doorgaans als lastige zaken. Het slachtoffer krijgt op voorhand vaak medelijden en aandacht, terwijl de verdachte wordt afgeschilderd als een monster. Alleen al de verdenking van een zedendelict is vaak voldoende voor een ‘maatschappelijke veroordeling’. Voor veel mensen geldt immers ‘waar rook is, is vuur’. Juist in dit soort zaken is een goede advocaat essentieel. Het bewijs in een zedenzaak is namelijk vaak mager, zodat de beoordeling van de betrouwbaarheid van de afgelegde verklaringen van groter belang kan zijn dan in andere zaken. In voorkomend geval dient de advocaat de rechter te wijzen op onvolkomenheden in de aangifte of op redenen om aan de betrouwbaarheid van die verklaring te twijfelen. Het komt niet zelden voor dat er een valse aangifte wordt gedaan…

Meermaals is door onze advocaten met succes het advies van deskundigen ingeroepen, zoals rechtspsychologen die een rapport hebben geschreven over de mogelijkheid dat onze cliënten een valse bekentenis hebben afgelegd. Het is daarbij belangrijk dat de advocaat in kwestie de meerwaarde van een dergelijke deskundige weet in te schatten en op de juiste wijze en onderbouwd daartoe een verzoek doet bij de officier van justitie of de rechter. Onze advocaten kunnen u hierbij helpen.

Over uiteenlopende onderwerpen kunt u onze expertise inroepen, zoals:

  • verkrachting
  • seksueel misbruik
  • kinderporno
  • aanranding

Hieronder treft u een aantal voorbeelden aan van zaken waarin onze advocaten hebben opgetreden.