Ontnemingszaken en ondermijning

vb_kopbeeld1 (1)

Ontnemingszaken en ondermijning


Vanuit het Openbaar Ministerie wordt steeds meer de focus gelegd op het ‘afpakken van crimineel geld’, onder het motto ‘misdaad mag niet lonen’ en onder de terminologie “aanpakken ondermijnende criminaliteit” – kort gezegd: ondermijning. Deze roep, ter bestrijding van de ondermijning, klinkt al langere tijd vanuit de opsporende autoriteiten in Zuid-Nederland, in het bijzonder Noord-Brabant, en is inmiddels vrijwel overal te horen. Dit betekent dat strafzaken steeds vaker gepaard gaan met of gevolgd worden door ontnemingszaken of dat zelfs het gehele strafproces in het teken van de aanpak van ondermijning staat. Als voorbeeld kan worden gewezen op het grootschalige opsporingsonderzoek Alfa waarin ons kantoor rechtsbijstand verleent.


Zodoende is sprake van een andere aanpak vanuit justitie door het opsporen en afpakken c.q. terugvorderen van zogeheten ‘wederrechtelijk verkregen voordeel’. Onze advocaten merken deze verlegging van de focus. Daarom leggen de advocaten van Van Boom Advocaten zich steeds meer toe op dit financiële uitvloeisel van strafzaken. Een grondige bestudering van de financiële rapporten vanuit de politie of FIOD of juridische verweren omtrent de vaststelling van de mate van schuld, kunnen al snel grote verschillen maken. Zie in dit verband ook onze expertise op het gebied van vermogensdelicten, fraude en andere (bijzondere of economische) criminaliteit.


Ontneming


  • ECLI:NL:GHAMS:2018:4285: ontnemingsvordering gevolgd op drugshandel teruggebracht door aanschafwaarde cocaïne in mindering te brengen
  • ECLI:NL:RBAMS:2017:8043: ontnemingsvordering gematigd door overschrijding redelijke termijn
  • ECLI:NL:HR:2017:2578: vernietiging betalingsverplichting opgelegd door het gerechtshof vanwege schending aanwezigheidsrecht verdachte
  • ECLI:NL:RBMNE:2013:BZ5196: ontnemingsvordering van 344.500 in hoger beroep bijgesteld naar 60.000BeslagNaast ontneming, maakt het leggen van beslag een belangrijk onderdeel uit van de strategie van justitie in de aanpak van ondermijning. Beslag kan (op de korte termijn) vaak hele vervelende gevolgen hebben voor het dagelijks leven van degene bij wie iets in beslag genomen wordt. Diegene kan daar dan ook iets tegen doen door zich daar (uiteindelijk) bij een rechter over te beklagen. Dat heet een klaagschriftprocedure, ook wel een art. 552a Sv-procedure. Wij kunnen u daarbij helpen. Zo hebben wij in het verleden ook al succesvol gedaan, bijvoorbeeld: